ლეონიძე ი. (2021) “ნოტარიუსი მედიატორი საჯარო და კერძო სამართლის სისტემათა ზღვარზე”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 108–131. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/54 (Accessed: 7 October 2022).