გულიაშვილი ს. (2021) “საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 132–142. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/55 (Accessed: 7 October 2022).