თვარაძე მ. (2023) “DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), pp. 1–10. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/56 (Accessed: 22 February 2024).