[1]
გოცაძე ნ., “ საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, Dec. 2021.