[1]
ჯაოშვილი მ., “სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 11–19, Dec. 2021.