[1]
მაისურაძე T., “ვართ იქ ჯერ? ადგილობრივი ქართული სამუშაო აღწერილობების შედარებითი ანალიზი ოქროს სტანდარტებთან”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 20–32, Dec. 2021.