[1]
გოგებაშვილი N., “ცვლილებების მართვის გამოწვევები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათთან გამკლავების საჭირო ინსტრუმენტები”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 33–38, Dec. 2021.