[1]
ჩხაიძე თ., “დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 75–84, Dec. 2021.