[1]
შუკვანი ნ., “ძალაუფლების პარადიგმები”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 85–90, Dec. 2021.