[1]
გულიაშვილი ს., “საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 132–142, Dec. 2021.