[1]
თვარაძე მ., “DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში”, tcms, vol. 3, no. 1, pp. 1–10, Apr. 2023.