მაისურაძე T. “ვართ იქ ჯერ? ადგილობრივი ქართული სამუშაო აღწერილობების შედარებითი ანალიზი ოქროს სტანდარტებთან”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 20-32, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/44.