გოგებაშვილი N. “ცვლილებების მართვის გამოწვევები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათთან გამკლავების საჭირო ინსტრუმენტები”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 33-38, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/45.