მუშკუდიანი Z., შონია N., ჯანელიძე N., and კოპალიანი I. “ფიზიკური პირების პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პოლიტიკის გავლენა საბანკო კონკურენციაზე”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 39-48, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/46.