მაზმიშვილი ა. “მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 59-65, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/48.