შენგელია ქ. “Covid-19 მედიის დღის წესრიგში და იმუნიზაციის პროცესი”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 66-74, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/49.