ჩხაიძე თ. “დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 75-84, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/50.