კუპრაშვილი მ. “საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 91-99, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/52.