კანთელაშვილი მ. “ადმინისტრაციული სანქციების სამართლებრივი ბუნება და შეფარდების პრობლემა Covid -19 პირობებში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 100-7, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/53.