ლეონიძე ი. “ნოტარიუსი მედიატორი საჯარო და კერძო სამართლის სისტემათა ზღვარზე”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 108-31, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/54.