გულიაშვილი ს. “საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 2, no. 1, Dec. 2021, pp. 132-4, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/55.