თვარაძე მ. “DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 3, no. 1, Apr. 2023, pp. 1-10, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/56.