კოტორეიშვილი ნ. “გარეგნობის ცვლილების მოტივები და ესთეტიკური მედიცინის როლი ქართველ ქალებში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, vol. 3, no. 1, Apr. 2023, pp. 39-51, https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/61.