გოცაძე ნათია. “საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2, no. 1 (December 15, 2021): 1–10. Accessed October 7, 2022. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/42.