მაისურაძე Teona. “ვართ იქ ჯერ? ადგილობრივი ქართული სამუშაო აღწერილობების შედარებითი ანალიზი ოქროს სტანდარტებთან”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2, no. 1 (December 15, 2021): 20–32. Accessed October 7, 2022. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/44.