მაზმიშვილი ანა. “მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2, no. 1 (December 15, 2021): 59–65. Accessed October 7, 2022. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/48.