ჩხაიძე თამთა. “დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2, no. 1 (December 15, 2021): 75–84. Accessed October 7, 2022. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/50.