კანთელაშვილი მერი. “ადმინისტრაციული სანქციების სამართლებრივი ბუნება და შეფარდების პრობლემა Covid -19 პირობებში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2, no. 1 (December 15, 2021): 100–107. Accessed October 7, 2022. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/53.