თვარაძე მარიამ. “DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 3, no. 1 (April 28, 2023): 1–10. Accessed February 22, 2024. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/56.