კოტორეიშვილი ნანა. “გარეგნობის ცვლილების მოტივები და ესთეტიკური მედიცინის როლი ქართველ ქალებში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 3, no. 1 (April 28, 2023): 39–51. Accessed February 22, 2024. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/61.