1.
გოცაძე ნ. საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში. tcms [Internet]. 2021 Dec. 15 [cited 2022 Oct. 7];2(1):1-10. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/42