1.
მაისურაძე T. ვართ იქ ჯერ? ადგილობრივი ქართული სამუშაო აღწერილობების შედარებითი ანალიზი ოქროს სტანდარტებთან. tcms [Internet]. 2021 Dec. 15 [cited 2022 Oct. 7];2(1):20-32. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/44