1.
გოგებაშვილი N. ცვლილებების მართვის გამოწვევები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათთან გამკლავების საჭირო ინსტრუმენტები. tcms [Internet]. 2021 Dec. 15 [cited 2022 Oct. 7];2(1):33-8. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/45