1.
მაზმიშვილი ა. მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს. tcms [Internet]. 2021 Dec. 15 [cited 2022 Oct. 7];2(1):59-65. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/48