1.
შენგელია ქ. Covid-19 მედიის დღის წესრიგში და იმუნიზაციის პროცესი. tcms [Internet]. 2021 Dec. 15 [cited 2022 Oct. 7];2(1):66-74. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/49