1.
ჩხაიძე თ. დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე. tcms [Internet]. 2021 Dec. 15 [cited 2022 Oct. 7];2(1):75-84. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/50