1.
კუპრაშვილი მ. საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები. tcms [Internet]. 2021 Dec. 15 [cited 2022 Oct. 7];2(1):91-9. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/52