1.
თვარაძე მ. DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში. tcms [Internet]. 2023 Apr. 28 [cited 2024 Feb. 22];3(1):1-10. Available from: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/56