ინფორმაცია მკითხველებისთვის

ჟურნალი “თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები” მოიცავს შემდეგ სფეროებს:

  • სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
  • განათლება
  • ეკონომიკა და ბიზნესის ადმინისტრირება
  • სამართალმცოდნეობა