დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე

ავტორები

  • თამთა ჩხაიძე

ანოტაცია

დეზინფორმაცია, თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას წარმოადგენს და ის აქტუალურია, როგორც  საქართველოში, ასევე, ესტონეთშიც. განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ეს ორი ქვეყანა, განსხვავებული პოლიტიკური წარსულითა და ტექნოლოგიების განვითარებით, წლების განმავლობაში ებრძვის დეზინფორმაციის კამპანიას. ნაშრომი იკვლევს, თუ რა გავლენას ახდენს დეზინფორმაცია

ამ ქვეყნებში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებზე.

ავტორის ბიოგრაფია

თამთა ჩხაიძე

მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომუნიკაციების ოფიცერი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

15.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

ჩხაიძე თ. (2021). დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 75–84. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/50