სფეროები

ჟურნალი “თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები” მოიცავს შემდეგ სფეროებს:

  • მასკომუნიკაცია
  • ფსიქოლოგია
  • ეკონომიკა და ბიზნესის ადმინისტრირება
  • განათლება
  • სამართალმცოდნეობა