ნოტარიუსი მედიატორი საჯარო და კერძო სამართლის სისტემათა ზღვარზე

ავტორები

  • ირაკლი ლეონიძე

ანოტაცია

სტატია მიმოიხილავს მედიატორი ნოტარიუსის სტატუსს და მისი პროფესიული საქმიანობის გარკვეულ ასპექტებს, როგორც შესაძლებლობებს რომ განვიხილოთ ნოტარიუსი მედიატორი, როგორც საჯარო მოხელე და შემდგომ კი, გავაუმჯობესოთ მისი სტატუსი. კვლევა ფოკუსირებულია პროცესების შესწავლაზე, რომელიც გამოვლინდა გარკვეული იურიდიული ინსტიტუტების და სისტემების განვითარების პროცესში.

ავტორის ბიოგრაფია

ირაკლი ლეონიძე

სამართლის მაგისტრანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

15.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

ლეონიძე ი. (2021). ნოტარიუსი მედიატორი საჯარო და კერძო სამართლის სისტემათა ზღვარზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 108–131. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/54