გარეგნობის ცვლილების მოტივები და ესთეტიკური მედიცინის როლი ქართველ ქალებში

ავტორები

  • ნანა კოტორეიშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

„სხეულის ხატი“, სილამაზის სტანდარტები, „სოციალური შედარება“ და ობიექტივიზაცია, მოტივი და მოტივაცია, „მამაკაცის მზერა“

ანოტაცია

The aim of this paper is to study  motives for changes in appearance in the group of Georgian women who apply to aesthetic medicine. The research focuses on women who are members of thematic "Facebook groups" and actively discuss issues related to aesthetic procedures. It can be said that women worry about taking care of their appearance, which is promoted by the tendencies in the networked society, is aimed at raising self-esteem and self-confidence.

ავტორის ბიოგრაფია

ნანა კოტორეიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციოლოგიის მაგისტრი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

28.04.2023

როგორ უნდა ციტირება

კოტორეიშვილი ნ. (2023). გარეგნობის ცვლილების მოტივები და ესთეტიკური მედიცინის როლი ქართველ ქალებში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 39–51. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/61