ციფრული მედიის გავლენა ბიზნეს კომუნიკაციაზე

ავტორები

  • ქეთი გოგოძე ალტერბრიჯი

საკვანძო სიტყვები:

ციფრული მედია, სოც. მედია, მარკეტინგი, კომუნიკაცია, კომუნიკაციის ინსტრუმენტი

ანოტაცია

რა არის ეფექტური კომუნიკაცია? ორგანიზაცია რთულად წარმოიქმნება კომუნიკაციის გარეშე, ეფექტური კომუნიკაცია კი ბიზნეს კომპანიების სიცოცხლისუნარიანობის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია; თუმცა იმ საკომუნიკაციო რეალობაში, სადაც უდიდესი ადგილი ინტერნეტ სივრცეს და სოციალურ მედიას უკავია, კომუნიკაციის ეფექტურად და სწორად წარმართვა შეიძლება დიდ გამოწვევას წარმოადგენდეს. 

ავტორის ბიოგრაფია

ქეთი გოგოძე, ალტერბრიჯი

აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

28.04.2023

როგორ უნდა ციტირება

გოგოძე ქ. (2023). ციფრული მედიის გავლენა ბიზნეს კომუნიკაციაზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 61–70. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/63